Nueva app web de la Consultoria de seguridad nacional Segurpricat - Get it now!

 Nueva app web de la Consultoria de seguridad nacional Segurpricat - Get it now!: http://19178f1e-3b9d-43a8-89ab-7e2a155147f8.mobapp.at/#.U8F8LNwfK4J.twitterSegurpricat - Get it now!
Avantatges de Segupricat Consulting

Avantatges de Segupricat Consulting

Les Avantatges o Elements diferenciadors de la  consultoria de seguretat nacional i internacional paràgraf Llatinoamèrica si troben a l'Aplicació i la implantació de les Metodologies Que ens permeten Les Noves Eines d'Anàlisi d'Intel · ligincia Tecnològics - TIC , s- per a la deteccions i anàlisi de la Informació...
Anàlisi de Riscos Internacional

Anàlisi de Riscos Internacional

Segurpricat Consulting Consultoria de Seguretat Internacional li assessorem en l'anàlisi de riscos internacional de la seva empresa : Considerem com a part fonamental del servei de seguretat integral , una exhaustiva anàlisi de les situacions de risc per a la planificació de la programació de les actuacions com la implantació i realització...
Formació del Personal

Formació del Personal

Segurpricat consulting realitza la formació al seu personal Formació del personal de la seva empresa en mesures de seguretat personal i d'autoprotecció bàsiques a seguir en cas de viatjar i de trasllat per motius de Treball a països de latinoamerica pel nostre formadors propis. Formació bàsica del personal de l'empresa que...
  • Avantatges de Segupricat Consulting

    Avantatges de Segupricat Consulting

  • Anàlisi de Riscos Internacional

    Anàlisi de Riscos Internacional

  • Formació del Personal

    Formació del Personal

Target Marketing

Seguretat TIC

Els sistemes d'informació s'han convertit en alguna cosa fonamental per a les empreses, i no ens podem imaginar una empresa que no utilitzi en absolut per la seva activitat. A més, des de fa uns anys l'Administració està impulsant la utilització de canals de comunicació electrònics amb empreses i usuaris, així com la utilització de les tecnologies de la informació n en general en els processos empresarials.
Online Support

Seguretat Nacional

El Pla de Seguretat i autoprotecció és un document de caràcter classificat que recull les característiques especifiques del sistema de seguretat de les instal · lacions d'una empresa en totes i cadascunes de les seves dependències, les mesures organitzatives, els recursos humans i els mitjans humans i els tècnics necessaris.
Creative Solutions

Seguretat Internacional

Considerem com a part fonamental del servei de seguretat integral, una exhaustiva anàlisi de les situacions de risc per a la planificació de la programació de les actuacions com la implantacióny realització dels serveis de seguretat adequats, amb la realització d'estudis i assessorament de seguretat sobre situacions que puguin ocasionar risc per a les persones

Nuestros Clientes

0003.png
0009.png
0004.png
0001.png
0002.png
0008.png
0007.png
0010.png
0005.png
0006.png

Comentarios